User Tools

Site Tools


01.06.2010._oblikovanje_kapitalne_pricuve_iz_zajma

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

01.06.2010._oblikovanje_kapitalne_pricuve_iz_zajma [2014/09/24 06:49] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Oblikovanje kapitalne pričuve iz zajma ======
  
 +
 +Prema odredbi čl. 406.a. Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/93. do 137/09., dalje: ZTD) u rezerve kapitala unose se između ostalog i svote dodatnih plaćanja članova društva radi stjecanja poslovnih prava u društvu. U skladu s navedenim kapitalne pričuve mogu se oblikovati iz zajma člana društva, o čemu član društva treba donijeti odluku.
 +
 +Člankom 10. Pravilnika o porezu na dobit (Nar. nov., br. 95/05. do 156/08.) propisano je da se prihodom ne smatra ulaganje članova društva ako je riječ o: "​ulaganju u novcu, stvarima, pravima predanim društvu na raspolaganje u poslovne svrhe, a koje ne potječu od obavljanja djelatnosti"​. Iz navedenog proizlazi da se ulaganja članova društva ne smatraju prihodom i ne ulaze kao obračunska kategorija u obračun poslovnog rezultata.
 +
 +Iz zajma člana društva mogu se oblikovati kapitalne pričuve, a nakon toga mogu mu se slobodno neoporezivo isplatiti kad prestane potreba za dodatnim sredstvima, no u tom je slučaju važno je da ta isplata ne ugrozi likvidnost društva, odnosno da se vjerovnici ne dovedu u teži položaj od člana društva (čl. 408. ZTD-a).
 +
 +O ovome možete pročitati u RRiF-u br. 10/08. i 6/10.
 +
 +T.C. http://​www.rrif.hr/​Oblikovanje_kapitalne_pricuve_iz_zajma_-485-vijest.html
01.06.2010._oblikovanje_kapitalne_pricuve_iz_zajma.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)