User Tools

Site Tools


3._stup_mirovinskog_osiguranja_da_ili_ne

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

3._stup_mirovinskog_osiguranja_da_ili_ne [2014/10/29 01:27]
gasparovic created
3._stup_mirovinskog_osiguranja_da_ili_ne [2014/10/29 01:29] (current)
gasparovic
Line 1: Line 1:
-**3. stup mirovinskog osiguranja, da ili ne?**+ACTARIUS Knjigovodstveni Servis 
 + 
 + Actarius Grupa d.o.o . 
 + 
 + Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,  
 + 
 +Tel 01/​382-0010,​ Mob 091/​382-0015,​ Fax 01/​382-0010  
 + 
 +http://​www.actarius.hr  
 + 
 +info@actarius.hr 
 + 
 + ​---- 
 + 
 + 
 +**3. stup mirovinskog osiguranja, da ili ne?**{{                       :​mirovinski_fond.jpg?​200|}}
  
 U stvari se to zove dobrovoljno mirovinsko osiguranje (3. Stup) i to je jedan od oblika štednje za mirovinu. Naime budući su prvi i drugi stup obavezni ovaj 3. je dobrovoljni pa sami biramo želimo li štediti u 3. stupu ili ne. O čemu se zapravo radi? Radi se o tome da vi uplaćujete novac dobrovoljnom mirovinskom fondu koliko želite i kada god želite (sve je dobrovoljno) a oni će tu vašu lovu investirati i kada napunite 50 godina života možete početi trošiti taj novac.__ Možete i kasnije, ali ne možete prije 50-te. Kad kažem trošiti podrazumijeva se nekakva mjesečna renta koja bi vam trebala povećati mirovinu no možete tražiti i 30% novaca odmah a ostatak kroz 5 godina.__ **To baš i nema smisla, ali postoji kao opcija za nestrpljive.** U stvari se to zove dobrovoljno mirovinsko osiguranje (3. Stup) i to je jedan od oblika štednje za mirovinu. Naime budući su prvi i drugi stup obavezni ovaj 3. je dobrovoljni pa sami biramo želimo li štediti u 3. stupu ili ne. O čemu se zapravo radi? Radi se o tome da vi uplaćujete novac dobrovoljnom mirovinskom fondu koliko želite i kada god želite (sve je dobrovoljno) a oni će tu vašu lovu investirati i kada napunite 50 godina života možete početi trošiti taj novac.__ Možete i kasnije, ali ne možete prije 50-te. Kad kažem trošiti podrazumijeva se nekakva mjesečna renta koja bi vam trebala povećati mirovinu no možete tražiti i 30% novaca odmah a ostatak kroz 5 godina.__ **To baš i nema smisla, ali postoji kao opcija za nestrpljive.**
3._stup_mirovinskog_osiguranja_da_ili_ne.txt · Last modified: 2014/10/29 01:29 by gasparovic