User Tools

Site Tools


clanovi_tajnog_drustva_vise_nisu_tajni

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

clanovi_tajnog_drustva_vise_nisu_tajni [2019/10/01 00:40]
gasparovic created
clanovi_tajnog_drustva_vise_nisu_tajni [2019/10/01 00:41] (current)
gasparovic
Line 1: Line 1:
 **Članovi tajnogdruštva više nisu tajni?** **Članovi tajnogdruštva više nisu tajni?**
 +
 +
 +
 +www.actarius.hr
 + 
 +info@actarius.hr ​
 +
 +
 +
 +Ako je javni bilježnik sudjelovao u sastavljanju ugovora o tajnom društvu, dužan je, bez odgađanja, dostaviti jedan primjerak ugovora nadležnoj ispostavi Porezne uprave, a ako nije, onda je poduzetnik dužan to isto napraviti, najkasnije u roku od 15 dana od sklapanja Ugovora.
 +Ova izmjena Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima nameće pitanje koliko tajno
 +društvo zapravo može biti tajno, obzirom da će od sada Porezna uprava znati tko su tajni članovi, kolike
 +su im uplate na račun društva (osim ako novac uplaćuju preko odvjetnika i sl.) …
 +
 +Tajno društvo je, podsjetimo, društvo u kojem jedna osoba (tajni član) ulaže novac, stvari i prava u poduzeće druge osobe poduzetnika,​ bez stvaranja zajedničke imovine članova, radi ostvarenja zajedničkog cilja. Tajni član sudjeluje u dobitku i gubitku poduzetnika
 +(sudjelovanje u gubitku može se isključiti). ​ Tajno društvo nije pravna osoba i nema tvrtku, to je zapravo vrsta ortaštva i na njega se primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima o ortaštvu, osim u slučaju kada su članovi potpisali zaseban ugovor.
 +Osniva se ugovorom o tajnom društvu, a prestaje postojati u sljedećim slučajevima:​
 +• protekom vremena na koji je sklopljen ugovor o tajnom društvu
 +• ostvarenjem cilja zbog kojeg je sklopljen ugovor o tajnom društvu
 +• smrću ili prestankom poduzetnika koji je pravna osoba
 +• ako poduzetnik prestane obavljati gospodarsku djelatnost
 +• otvaranjem stečajnog postupka nad poduzetnikom ili nad tajnim članom.
 +U slučaju prestanka društva poduzetnik i tajni član moraju sastaviti obračun te poduzetnik isplaćuje tajnom članu njegov ulog zajedno s pripadajućom,​ a još neisplaćenom dobiti.
 +
 +Tajno društvo propisano je odredbama članka 148. do 157. Zakon o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/​99,​52/​00,​ 118/03, 107/07, 146/08, 137/​09,​125/​11,​ 152/11, 111/12, 68/13, 110/15,
 +40/19).
 +
 +
 +Izvor: http://​www.uhyincroatia.com/​uploads/​publications/​UHY%20NOVOSTI%2009-2019.pdf
 +
clanovi_tajnog_drustva_vise_nisu_tajni.txt · Last modified: 2019/10/01 00:41 by gasparovic