User Tools

Site Tools


clanovi_uprave_i_mirovanje_obveze_doprinosa

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
clanovi_uprave_i_mirovanje_obveze_doprinosa [2020/07/29 00:39]
gasparovic
clanovi_uprave_i_mirovanje_obveze_doprinosa [2020/07/29 00:40] (current)
gasparovic
Line 31: Line 31:
 **Za vrijeme korištenja određenih prava na teret HZZO—a i državnog proračuna **Za vrijeme korištenja određenih prava na teret HZZO—a i državnog proračuna
 obveza svih doprinosa miruje.** obveza svih doprinosa miruje.**
-Tko utvrđuje mirovanje obveze? ​                                                     + 
 +Tko utvrđuje mirovanje obveze? ​ 
 +                                                     
 Mirovanje obveze svih doprinosa utvrđuje Porezna uprava (čl. 218. ZDOP-a), i to: Mirovanje obveze svih doprinosa utvrđuje Porezna uprava (čl. 218. ZDOP-a), i to:
-temeljem podatka HZZO-a o početku i o prestanku privremene nesposobnosti za rad, +  * temeljem podatka HZZO-a o početku i o prestanku privremene nesposobnosti za rad, 
-temeljem podatka HZZO-a o tome da je odobreno pravo na dopust zbog njege djeteta ili pravo na rad s pola punoga radnog vremena te na temelju podatka o početku i o prestanku ostvarivanja toga prava.+  ​* ​temeljem podatka HZZO-a o tome da je odobreno pravo na dopust zbog njege djeteta ili pravo na rad s pola punoga radnog vremena te na temelju podatka o početku i o prestanku ostvarivanja toga prava. 
 Npr. ako radnica, koja je ujedno i članica uprave, koristi rodiljni dopust od 8.6.2020. nakon čega će koristiti roditeljski dopust, za cijelo razdoblje od 8.6. do 31.12. nema obveze plaćanja doprinosa. Obveza plaćanja doprinosa na propisanu osnovicu biti će samo za razdoblje siječanj – svibanj te od 1. do 7.6. Npr. ako radnica, koja je ujedno i članica uprave, koristi rodiljni dopust od 8.6.2020. nakon čega će koristiti roditeljski dopust, za cijelo razdoblje od 8.6. do 31.12. nema obveze plaćanja doprinosa. Obveza plaćanja doprinosa na propisanu osnovicu biti će samo za razdoblje siječanj – svibanj te od 1. do 7.6.
 Podsjećamo da zaposleni umirovljenici,​ ako su navršili 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža, nemaju pravo na naknadu plaće na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja (čl. 50. ZOZO-a) iz čega slijedi da se za navedene osobe, ako su ujedno i članovi uprave, ne može koristiti institut mirovanja obveze za vrijeme bolovanja od 43. dana odnosno za njih se moraju i u tom razdoblju plaćati svi propisani doprinosi. Podsjećamo da zaposleni umirovljenici,​ ako su navršili 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža, nemaju pravo na naknadu plaće na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja (čl. 50. ZOZO-a) iz čega slijedi da se za navedene osobe, ako su ujedno i članovi uprave, ne može koristiti institut mirovanja obveze za vrijeme bolovanja od 43. dana odnosno za njih se moraju i u tom razdoblju plaćati svi propisani doprinosi.
clanovi_uprave_i_mirovanje_obveze_doprinosa.txt · Last modified: 2020/07/29 00:40 by gasparovic