User Tools

Site Tools


hgk_naplacuje_cuvanje_poslovnih_knjiga_likvidiranih_drustava

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

hgk_naplacuje_cuvanje_poslovnih_knjiga_likvidiranih_drustava [2020/02/28 06:16]
gasparovic created
hgk_naplacuje_cuvanje_poslovnih_knjiga_likvidiranih_drustava [2020/02/28 06:29] (current)
gasparovic
Line 1: Line 1:
  **HGK naplaćuje čuvanje poslovnih knjiga likvidiranih društava**  **HGK naplaćuje čuvanje poslovnih knjiga likvidiranih društava**
  
 +
 +
 +www.actarius.hr
 + 
 +info@actarius.hr
 +
 +
 +
 +Hrvatska gospodarska komora (HGK) zadužena je za čuvanje poslovnih knjiga i dokumentacije firmi koje se brišu iz sudskog registra. Dokumentaciju će im predati likvidatori društva (čl.127 stavka 2 Zakona o trgovačkim društvima),​ a naknade za pohranu i čuvanje poslovnih knjiga i dokumentacije društva nakon njegovog brisanja iz sudskog registra, platit će društvo prije brisanja. Mjesečna naknadna iznosi 20 kuna po dužnom metru. Za pohranu i čuvanje poslovnih knjiga i dokumentacije koja se čuva trajno plaća se naknada za razdoblje od 10 godina. HGK je dužna zaprimljene isprave čuvati i postupati s njima u skladu s pravilima kojima se uređuje postupanje s arhivskim gradivom i arhivama.{{ :​1_hgk_naplacuje_cuvanje_poslovnih_knjiga_likvidiranih_drustava.jpg?​300|}}
 +
 +
 +
 +Izvor: http://​www.uhyincroatia.com/​wp-content/​uploads/​2020/​02/​UHY-bilten-2020-02.pdf
  
hgk_naplacuje_cuvanje_poslovnih_knjiga_likvidiranih_drustava.txt · Last modified: 2020/02/28 06:29 by gasparovic