User Tools

Site Tools


izmjene_zakona_o_pdv-u_za_ino_poduzetnike

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
izmjene_zakona_o_pdv-u_za_ino_poduzetnike [2019/04/30 03:51]
gasparovic
izmjene_zakona_o_pdv-u_za_ino_poduzetnike [2019/04/30 04:02] (current)
gasparovic
Line 16: Line 16:
  
 Radi velikih poreznih prijevara na isporuke betonskog čelika i željeza i proizvoda od betonskog čelika i željeza (armature), uveden je odredbom člankom 75. stavkom 3. točka g. Zakona o PDV-u prijenos porezne obveze. Dakle, kupci navedenih proizvoda dužni su Radi velikih poreznih prijevara na isporuke betonskog čelika i željeza i proizvoda od betonskog čelika i željeza (armature), uveden je odredbom člankom 75. stavkom 3. točka g. Zakona o PDV-u prijenos porezne obveze. Dakle, kupci navedenih proizvoda dužni su
-istodobno obračunati i pretporez i poreznu obvezu (isto kao kod građevinskih usluga za koje je propisan prijenos porezne obveze).+istodobno obračunati i pretporez i poreznu obvezu (isto kao kod građevinskih usluga za koje je propisan prijenos porezne obveze).{{ :​1_izmjene_zakona_o_pdv-u_za_ino_poduzetnike.jpg?​300|}}
  
  
 Izvor: http://​www.uhyincroatia.com/​uploads/​publications/​Novosti%2004-2019.pdf Izvor: http://​www.uhyincroatia.com/​uploads/​publications/​Novosti%2004-2019.pdf
izmjene_zakona_o_pdv-u_za_ino_poduzetnike.txt · Last modified: 2019/04/30 04:02 by gasparovic