User Tools

Site Tools


iznos_minimalne_place_prethodnih_godina

Iznos minimalne plaće prethodnih godina

Iznos minimalne plaće nije u svakoj godini utvrđen jedinstvenim propisom, već se određuje temeljem nekoliko različitih propisa. Proteklih godina je to najčešće je to bila najniža osnovica za obračunavanje doprinosa, a od 2008. godine Zakon o minimalnoj plaći.

U tablici ispod su navedene minimalne plaće koje zadovoljavaju propise. (Za neke djelatnosti i vrste posla, međutim, se primjenjuju kolektivni ugovori koji propisuju više osnovice, ali takvi ugovori nemaju općenitu primjenu.)

Godina Najniža plaća
(bruto iznos)
Propis Prosječna bruto
plaća za
cijelu godinu
Udio najniže
plaće u
prosječnoj
Minimalna
osnovica
za doprinose
(prema ZDOO)
Prosječna plaća
za izračun
prema ZDOO
1996. 1.024,00 kn ZDOO 3.243,00 kn 31,6% ista
1997. 1.045,00 kn ZDOO 3.668,00 kn 28,5% ista
1998. 1.370,00 kn ZDOO 4.131,00 kn 33,2% ista
1999. 1.500,00 kn ZDOO 4.551,00 kn 32,9% ista
2000. 1.700,00 kn ZDOO 4.869,00 kn 34,9% ista
2001. 1.700,00 kn ZDOO 5.061,00 kn 33,6% ista
2002. 1.800,00 kn ZDOO 5.366,00 kn 33,5% ista
2003. 1.858,50 kn ZDOO 5.623,00 kn 33,1% ista 5.310,00 kn
2004. 1.951,25 kn ZDOO 5.985,00 kn 33,6% ista 5.575,00 kn
2005. 2.080,75 kn ZDOO 6.248,00 kn 33,3% ista 5.945,00 kn
2006. 2.169,65 kn ZDOO 6.456,00 kn ista 6.199,00 kn
2007. 2.298,00 kn ZDOO ista 6.565,00 kn
2008. (I.-VI.) 2.441,25 kn ZDOO ista 6.975,00 kn
2008. (VII.-XII.) 2.747,00 kn ZMP 2.441,24 kn 6.975,00 kn
2009. (I.-V.) 2.747,00 kn ZMP 2.611,00 kn 7.460,00 kn
2009. (VI.-XII.) 2.814,00 kn ZMP 2.611,00 kn 7.460,00 kn
2010. (I.-V.) 2.814,00 kn ZMP 2.700,60 kn 7.716,00 kn

Najniža mjesečna osnovica za obračun doprinosa utvrđena je Zakonom o doprinosima za obvezna osiguranja (“Narodne novine”, broj 147/02) i jednaka je umnošku prosječne plaće i koeficijenta 0,35. Prosječna plaća je prosječan iznos mjesečne plaće isplaćene po jednom zaposlenom kod pravnih osoba u Republici Hrvatskoj u razdoblju siječanj – kolovoz tekuće godine koji ob­jav­ljuje Državni zavod za statistiku, a sastoji se od iznosa doprinosa iz osnovice, poreza i prireza porezu na dohodak i iznosa koji se isplaćuje radniku i služi za utvrđivanje mjesečne osnovice, najniže mjesečne osnovice te najviše mjesečne i najviše godišnje osnovice za obračunavanje doprinosa u kalendarskoj godini koja slijedi iza godine na koju se prosječna plaća odnosi.


dr.sc. Goran Gašparović 2009/12/03 03:57

iznos_minimalne_place_prethodnih_godina.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)