User Tools

Site Tools


kad_pdv_ipak_placa_onaj_tko_nije_u_sustavu

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
kad_pdv_ipak_placa_onaj_tko_nije_u_sustavu [2020/02/28 06:34]
gasparovic
kad_pdv_ipak_placa_onaj_tko_nije_u_sustavu [2020/02/28 06:42] (current)
gasparovic
Line 11: Line 11:
    
  
-Prošli puta sam spomenula u jednom od odgovora o PDV-u, da PDV naplaćuje u pravilu onaj poduzetnik koji je u sustavu PDV-a i to je generalno pravilo.+PDV naplaćuje u pravilu onaj poduzetnik koji je u sustavu PDV-a i to je generalno pravilo.
  
 Danas ću se osvrnuti na situacije kada PDV obračunava i plaća onaj tko u sustavu nije. Odmah skrećem pažnju na razliku u terminu koji upotrebljavam:​ onaj tko je u sustavu PDV zaračunava na svojim računima i naplaćuje ga od svojih kupaca, dok onaj tko nije u sustavu ponekada je obavezan PDV obračunati i platiti. Danas ću se osvrnuti na situacije kada PDV obračunava i plaća onaj tko u sustavu nije. Odmah skrećem pažnju na razliku u terminu koji upotrebljavam:​ onaj tko je u sustavu PDV zaračunava na svojim računima i naplaćuje ga od svojih kupaca, dok onaj tko nije u sustavu ponekada je obavezan PDV obračunati i platiti.
  
-Drugim riječima, prvi zaračuna i proslijedi u državni proračun, dok drugi sam obračunava svoju obvezu i sam uplaćuje u državni proračun - na svoj trošak.+Drugim riječima, prvi zaračuna i proslijedi u državni proračun, dok drugi sam obračunava svoju obvezu i sam uplaćuje u državni proračun - na svoj trošak.{{ :​1_kad-pdv-ipak-placa-onaj-tko-nije-u-sustavu.jpg?​300|}}
  
 Najčešći je primjer ove obveze kod malih poreznih obveznika, kako ih naziva Zakon o PDV-u. Mi bismo ga jasnije mogli nazvati poduzetnikom koji nije u sustavu PDV-a. Najčešći je primjer ove obveze kod malih poreznih obveznika, kako ih naziva Zakon o PDV-u. Mi bismo ga jasnije mogli nazvati poduzetnikom koji nije u sustavu PDV-a.
Line 47: Line 47:
 Trebate znati da vaš europski partner koji vam je isporučio uslugu predaje paralelno izvješće u kojem prijavljuje vaš PDV ID broj i iznos isporučenoga te da porezne vlasti softverski prate usklađenost izvješća među državama članicama. Upiti i usklađenja se obično traže periodično i kampanjski, a u međuvremenu čitamo na internetskoj stranici Porezne uprave kako poziva utajivače da se sami prijave. Trebate znati da vaš europski partner koji vam je isporučio uslugu predaje paralelno izvješće u kojem prijavljuje vaš PDV ID broj i iznos isporučenoga te da porezne vlasti softverski prate usklađenost izvješća među državama članicama. Upiti i usklađenja se obično traže periodično i kampanjski, a u međuvremenu čitamo na internetskoj stranici Porezne uprave kako poziva utajivače da se sami prijave.
  
-Naravno, svi koji svoje obveze redovno ispunjavamo i redovito punimo državni proračun i plaćamo one koji sastavljaju takve javne pozive, konsternirani smo kad to čitamo! Lijepa li nam je naša!+
  
  
kad_pdv_ipak_placa_onaj_tko_nije_u_sustavu.txt · Last modified: 2020/02/28 06:42 by gasparovic