User Tools

Site Tools


koristi_li_se_i_za_placu_u_naravi_olaksica_neplacanja_doprinosa_na_placu_i_kako_se_knjize_troskovi_goriva_i_servisa_ako_se_obracunava_placa_u_naravi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

koristi_li_se_i_za_placu_u_naravi_olaksica_neplacanja_doprinosa_na_placu_i_kako_se_knjize_troskovi_goriva_i_servisa_ako_se_obracunava_placa_u_naravi [2019/11/28 07:47]
gasparovic created
koristi_li_se_i_za_placu_u_naravi_olaksica_neplacanja_doprinosa_na_placu_i_kako_se_knjize_troskovi_goriva_i_servisa_ako_se_obracunava_placa_u_naravi [2019/11/28 07:59] (current)
gasparovic
Line 2: Line 2:
  
  
 +www.actarius.hr
 + 
 +info@actarius.hr ​
 +
 +
 +
 +Poštovani,
 +
 +izvršili smo nabavu novog osobnog automobila u iznosu od 142.500,00 KN (s PDV-om).
 +
 +Odlučili smo auto dati na korištenje našem radniku i obračunavati 1% nabavne vrijednosti automobila kao plaća u naravi (1425,00 KN). Budući da je osoba kojoj će se obračunavati plaća u naravi mlađa od 30 godina i da se koriste olakšice u smislu ne plaćanja doprinosa na plaće moje pitanje glasi.
 +
 +- Koristi li se i za plaću u naravi olakšica ne plaćanja doprinosa na plaću?
 +
 +- Kako se knjiže troškovi goriva i servisa ako se obračunava plaća u naravi?
 +
 +Člankom 21. stavkom 3. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine” broj 115/16 i 106/18) i člankom 21. stavkom 1. točkom 1. Pravilnika o porezu na dohodak („Narodne novine” broj 10/17 do 80/19) propisano je da se plaćom u naravi smatra korištenje prometnih sredstava koje poslodavci omogućuju svojim radnicima.
 +
 +Člankom 22. stavkom 3. točkom 5. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da se pri korištenju prijevoznih sredstava primitak utvrđuje prema tržišnoj vrijednosti i to u iznosu u visini od 1% nabavne vrijednosti prijevoznih sredstava mjesečno (uvećano za porez na dodanu vrijednost).
 +
 +Obzirom na to da ćete radniku dati na korištenje osobni automobil u vlasništvu poslodavca, obvezni ste donijeti (pisanu) odluku o načinu i uvjetima tog korištenja,​ kao i o načinu utvrđivanja plaće u naravi radnika po toj osnovi (članak 21. stavak 3. točka 5.1. Pravilnika o porezu na dohodak).
 +
 +Uvjeti za primjenu olakšice za poticanje zapošljavanja mladih osoba do 30 godina života propisani su člankom 7. točkom 54. Zakona o doprinosima („Narodne novine” broj 84/08 do 106/18) tj. olakšica se primjenjuje na radnike koje poslodavac zaposli na neodređeno vrijeme i koje prijavi na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a koji do dana početka osiguranja kod tog poslodavca imaju manje od 30 godina života te koje do dana sklapanja ugovora o radu nisu imale prethodno sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme s tim poslodavcem.
 +
 +Korištenje oslobađanja obračuna doprinosa na plaću u naravi za korištenje osobnog automobila radnika-mlade osobe ovisi o tome da li ćete takav primitak ugovoriti ugovorom o radu, ili ne.
 +
 +U slučaju da se davanje na korištenje osobnog automobila radniku-mladoj osobi ugovori ugovorom o radu, taj se primitak smatra plaćom radnika-mlade osobe, odnosno njegovom plaćom (primitkom od nesamostalnog rada) na kojeg nije potrebno obračunati doprinose na plaću. U JOPPD obrascu se u tom slučaju plaća u naravi iskazuje s Oznakom stjecatelja/​osiguranika 0010 i Oznakom primitka/​obveze doprinosa 0001.
 +
 +Doprinose na plaću u naravi za korištenje osobnog automobila potrebno je obračunati u slučaju da taj primitak nije naveden u ugovoru o radu sklopljenom s radnikom-mladom osobom, neovisno o tome što se tom radniku prilikom obračuna plaće za redovni rad ne obračunavaju doprinosi na plaću. U JOPPD obrascu se u tom slučaju plaća u naravi iskazuje s Oznakom stjecatelja/​osiguranika 0001 i Oznakom primitka/​obveze doprinosa 0021.
 +
 +2. Kako se knjiže troškovi goriva i servisa ako se obračunava plaća u naravi?
 +
 +Člankom 61. stavkom 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine” broj 73/13 do 153/13) propisano je da porezni obveznik ne može odbiti 50% pretporeza na nabavu svih dobara i usluga u vezi osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz.
 +
 +Knjiženje troškova goriva i servisa se obavlja na način da se na dugovnoj strani konta pretporeza (konta klase 1) knjiži 50% pretporeza iskazanog u računu dobavljača,​ na dugovnoj strani konta troškova (konta klase 4) knjiži se ukupna osnovica za PDV uvećana za 50% pretporeza koji se ne može odbiti, a na potražnoj strani konta obveza prema dobavljačima (konta klase 2) knjiži se ukupan iznos računa dobavljača (iznos u kojem je sadržan ukupni PDV).
 +
 +Dakle, ukupna porezna osnovica iz računa dobavljača uvećana za nepriznatih 50% pretporeza knjiži se na jedan konto troškova obzirom na to da se radi o porezno priznatom trošku s motrišta poreza na dobit. Za troškove goriva i održavanja osobnih automobila za čije korištenje se obračunava plaća u naravi nije u PD obrascu potrebno uvećavati poreznu osnovicu jer su takvi troškovi (s uključenih 50% nepriznatog PDV-a) u cijelosti porezno priznati troškovi sukladno članku 7. stavku 1. točki 4. Zakona o porezu na dobit („Narodne novine” broj 177/04 do 106/​18). ​
koristi_li_se_i_za_placu_u_naravi_olaksica_neplacanja_doprinosa_na_placu_i_kako_se_knjize_troskovi_goriva_i_servisa_ako_se_obracunava_placa_u_naravi.txt · Last modified: 2019/11/28 07:59 by gasparovic