User Tools

Site Tools


novi_pravilnik_o_ovlastenjima_za_poslove_zastite_na_radu

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
novi_pravilnik_o_ovlastenjima_za_poslove_zastite_na_radu [2019/05/30 00:26]
gasparovic
novi_pravilnik_o_ovlastenjima_za_poslove_zastite_na_radu [2019/05/30 00:31] (current)
gasparovic
Line 8: Line 8:
  
  
-Ovim člankom prikazujemo uvjete za stjecanje ovlaštenja za obavljanje poslova zaštite na radu koji su propisani odredbama novog Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu. Navedeni Pravilnik objavljen je u Narodnim novinama broj 50/2019., a primjenjuje se od 25. svibnja 2019. godine.+**Ovim člankom prikazujemo uvjete za stjecanje ovlaštenja za obavljanje poslova zaštite na radu koji su propisani odredbama novog Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu. Navedeni Pravilnik objavljen je u Narodnim novinama broj 50/2019., a primjenjuje se od 25. svibnja 2019. godine.**{{ :​1_novi_pravilnik_o_ovlastenjima_za_poslove_zastite_na_radu.jpg?​300|}}
  
 **I. Uvod** **I. Uvod**
novi_pravilnik_o_ovlastenjima_za_poslove_zastite_na_radu.txt · Last modified: 2019/05/30 00:31 by gasparovic