User Tools

Site Tools


obavijest_hzzo-a_prava_osiguranika_na_privremenu_nesposobnost_za_rad_zbog_pojave_koronavirusa_2019ncov

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

obavijest_hzzo-a_prava_osiguranika_na_privremenu_nesposobnost_za_rad_zbog_pojave_koronavirusa_2019ncov [2020/02/28 00:53]
gasparovic created
obavijest_hzzo-a_prava_osiguranika_na_privremenu_nesposobnost_za_rad_zbog_pojave_koronavirusa_2019ncov [2020/02/28 01:02] (current)
gasparovic
Line 2: Line 2:
  
  
 +
 +www.actarius.hr
 + 
 +info@actarius.hr
 +
 +
 +
 +Zbog aktualne epidemiološke situacije uzrokovane pojavom koronavirusa (2019nCov) i učestalih upita medija u svezi s pravima osiguranika koji su privremeno nesposobni, odnosno spriječeni za rad jer su bili u kontaktu s oboljelima od koronavirusa ili su bili na područjima zahvaćenim epidemijom obavještavamo vas sljedeće.{{ :​1_obavijest_hzzo-a_prava_osiguranika_na_prijevremenu_nesposobnost.jpg?​300|}}
 +
 +Pravo na naknadu plaće, kao jedno od prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja, uz pravo na zdravstvenu zaštitu, pripada osiguraniku u vezi s korištenjem zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja odnosno drugih okolnosti utvrđenih Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju, ako je izoliran kao kliconoša ili zbog pojave zaraze u njegovoj okolini.
 +
 +Utvrđivanje privremene nesposobnosti,​ odnosno spriječenosti za rad u nadležnosti je izabranog doktora medicine primarne zdravstvene zaštite koji se je prilikom utvrđivanja početka i trajanja potonje dužan pridržavati medicinskih indikacija.
 +
 +Privremena nesposobnost odnosno spriječenost za rad medicinski je indicirana za osiguranike nad kojima se provode mjere u prevenciji širenja koronavirusa,​ odnosno kojima je određena samoizolacija kod kuće ili karantena u zdravstvenoj ustanovi od strane nadležnog epidemiologa ili graničnog sanitarnog inspektora rješenjem ili drugim odgovarajućim aktom.
 +
 +Prema navedenom uzroku privremena nesposobnost odnosno spriječenost za rad može biti utvrđena dok traje karantena u zdravstvenoj ustanovi odnosno do izdavanja obavijesti o završetku zdravstvenog nadzora od strane nadležnog epidemiologa za osiguranike koji su bili u samoizolaciji kod kuće.
 +
 +Naknada plaće se takvim osiguranicima isplaćuje na teret sredstava HZZO-a od prvoga dana privremene nesposobnosti za rad.
 +
 +Napominjemo kako HZZO osigurava plaćanje zdravstvenih usluga u cijelosti za cjelokupnu zdravstvenu zaštitu u vezi sa zaraznim bolestima za koje je zakonom određeno provođenje mjera za sprečavanje njihova širenja.
 +
 +Posebno ukazujemo da u slučaju osiguranika nad kojima se ne provode mjere u prevenciji širenja koronavirusa,​ odnosno kojima izolacija nije određena od strane nadležnog epidemiologa ili graničnog sanitarnog inspektora, već izostaju s radnog mjesta prema nalogu ili u dogovoru s poslodavcem,​ nema indikacija za utvrđivanja privremene nesposobnosti odnosno spriječenosti za rad, te s tim u vezi ni ostvarivanja prava na naknadu plaće na teret sredstava HZZO-a s osnova izolacije.
 +
 +Što se tiče osiguranika koji su na liječenju u državama članicama EU, za ovakvu situaciju ne postoje posebni dogovori ili odredbe EU propisa, stoga vrijede sva uobičajena pravila. Znači, osiguranici HZZO-a u drugim državama članicama EU imaju pravo na svu potrebnu neodgodivu zdravstvenu zaštitu pod istim uvjetima kao i osiguranici države boravka, a na teret HZZO-a. Što se tiče troškova karantene u državama članicama EU, ovisi kako je regulirano u sustavu osiguranja te države. U svakom slučaju HZZO će biti obvezan refundirati sve troškove koje u državi boravka podmiri zdravstveno osiguranje te države sukladno svojim propisima, jer se neupitno radi o neodgodivoj zdravstvenoj zaštiti.
 +
 +Izvor: https://​www.teb.hr/​novosti/​2020/​obavijest-hzzo-a-prava-osiguranika-na-privremenu-nesposobnost-za-rad-zbog-pojave-koronavirusa-2019ncov/​
obavijest_hzzo-a_prava_osiguranika_na_privremenu_nesposobnost_za_rad_zbog_pojave_koronavirusa_2019ncov.txt · Last modified: 2020/02/28 01:02 by gasparovic