User Tools

Site Tools


obvezni_sadrzaj_pisanog_ugovora_o_radu_-_clanak_18._zor

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
obvezni_sadrzaj_pisanog_ugovora_o_radu_-_clanak_18._zor [2020/07/29 01:51]
gasparovic
obvezni_sadrzaj_pisanog_ugovora_o_radu_-_clanak_18._zor [2020/07/29 01:52] (current)
gasparovic
Line 32: Line 32:
  
 Temeljem odredbe članka 18. Zakona o radu (Narodne novine br. 93/14), te članka 3. st. 1. i članka 47. st. 1. Pravilnika o radu društva, od 21. lipnja 2019. godine (stupio na snagu dana 1. srpnja 2019. godine), Uprava društva Poslodavac d.o.o. Zagreb, Ilica 113, OIB: 12345678901,​ po svome jedinome članu, gosp. Marku Ivaniću, dana 16.siječnja 2020. godine donijela je sljedeću: Temeljem odredbe članka 18. Zakona o radu (Narodne novine br. 93/14), te članka 3. st. 1. i članka 47. st. 1. Pravilnika o radu društva, od 21. lipnja 2019. godine (stupio na snagu dana 1. srpnja 2019. godine), Uprava društva Poslodavac d.o.o. Zagreb, Ilica 113, OIB: 12345678901,​ po svome jedinome članu, gosp. Marku Ivaniću, dana 16.siječnja 2020. godine donijela je sljedeću:
-ODLUKU O UPUĆIVANJU NA RAD U INOZEMSTVO+ 
 +**ODLUKU O UPUĆIVANJU NA RAD U INOZEMSTVO** 
 I. I.
 IVAN MARKOVIĆ, radnik društva Poslodavac d.o.o. zaposlen na radnom mjestu „komercijalista” temeljem Ugovora o radu na neodređeno vrijeme od 1. rujna 2019. godine, Aneksa Ugovoru o radu od 1. listopada 2019. godine i Aneksa Ugovoru o radu od 1. studenog 2019. godine, upućuje se na rad u inozemstvo, u Kraljevinu Tajland, grad Pattaya, radi istraživanja tržišta u pogledu registriranih djelatnosti društva Poslodavac d.o.o., izvida mogućnosti plasiranja proizvoda i/ili usluga društva Poslodavac d.o.o. na tajlandskom tržištu i provedbe pripremnih radova u svrhu osnivanja podružnice društva Poslodavac d.o.o. u Kraljevini Tajland. IVAN MARKOVIĆ, radnik društva Poslodavac d.o.o. zaposlen na radnom mjestu „komercijalista” temeljem Ugovora o radu na neodređeno vrijeme od 1. rujna 2019. godine, Aneksa Ugovoru o radu od 1. listopada 2019. godine i Aneksa Ugovoru o radu od 1. studenog 2019. godine, upućuje se na rad u inozemstvo, u Kraljevinu Tajland, grad Pattaya, radi istraživanja tržišta u pogledu registriranih djelatnosti društva Poslodavac d.o.o., izvida mogućnosti plasiranja proizvoda i/ili usluga društva Poslodavac d.o.o. na tajlandskom tržištu i provedbe pripremnih radova u svrhu osnivanja podružnice društva Poslodavac d.o.o. u Kraljevini Tajland.
 +
 II. II.
 Radnik se upućuje na rad u inozemstvo na rok od 6 (šest) mjeseci, počevši od 1. kolovoza 2020. godine. Troškove putovanja i vraćanja (repatrijacije) Radnika snosit će Poslodavac. Radnik se upućuje na rad u inozemstvo na rok od 6 (šest) mjeseci, počevši od 1. kolovoza 2020. godine. Troškove putovanja i vraćanja (repatrijacije) Radnika snosit će Poslodavac.
 +
 III. III.
 Radnik i Poslodavac sklopit će temeljem ove Odluke o upućivanju Dodatak Ugovoru o radu na neodređeno vrijeme kojim će regulirati svoja prava i obveze u skladu s odredbom čl. 18 o radu. Radnik i Poslodavac sklopit će temeljem ove Odluke o upućivanju Dodatak Ugovoru o radu na neodređeno vrijeme kojim će regulirati svoja prava i obveze u skladu s odredbom čl. 18 o radu.
 +
 IV. IV.
 Radnik je dužan pristupiti obveznom liječničkom pregledu kod specijalista medicine rada u svrhu utvrđivanja sposobnosti za obavljanje poslova temeljem ove Odluke, nakon čega će se, pod uvjetom pozitivnog liječničkog mišljenja, pristupiti sklapanju Dodatka iz prethodne točke ove Odluke. Troškove liječničkog pregleda snosit će Poslodavac. Radnik je dužan pristupiti obveznom liječničkom pregledu kod specijalista medicine rada u svrhu utvrđivanja sposobnosti za obavljanje poslova temeljem ove Odluke, nakon čega će se, pod uvjetom pozitivnog liječničkog mišljenja, pristupiti sklapanju Dodatka iz prethodne točke ove Odluke. Troškove liječničkog pregleda snosit će Poslodavac.
 +
 V. V.
 Poslodavac je dužan Radnika prijaviti Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje i plaćati sve propisane obvezne doprinose, sukladno važećim propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju. Poslodavac je dužan Radnika prijaviti Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje i plaćati sve propisane obvezne doprinose, sukladno važećim propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju.
 +
 VI. VI.
 Ova Odluka stupit će na snagu na dan donošenja, a svoju suglasnost na upućivanje na rad u inozemstvo Radnik će iskazati potpisom Dodatka iz toč. III ove Odluke. ​ Ova Odluka stupit će na snagu na dan donošenja, a svoju suglasnost na upućivanje na rad u inozemstvo Radnik će iskazati potpisom Dodatka iz toč. III ove Odluke. ​
obvezni_sadrzaj_pisanog_ugovora_o_radu_-_clanak_18._zor.txt · Last modified: 2020/07/29 01:52 by gasparovic