User Tools

Site Tools


oznake_na_bocnim_stranama_vozila_u_javnom_cestovnom_prijevozu_i_cestovnom_prijevozu_za_vlastite_potrebe

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
oznake_na_bocnim_stranama_vozila_u_javnom_cestovnom_prijevozu_i_cestovnom_prijevozu_za_vlastite_potrebe [2020/02/27 07:18]
gasparovic
oznake_na_bocnim_stranama_vozila_u_javnom_cestovnom_prijevozu_i_cestovnom_prijevozu_za_vlastite_potrebe [2020/02/27 07:18] (current)
gasparovic
Line 17: Line 17:
 U nastavku se daje prikaz obveznih podataka na bočnim stranama vozila ovisno o korištenju i vrsti vozila. U nastavku se daje prikaz obveznih podataka na bočnim stranama vozila ovisno o korištenju i vrsti vozila.
  
-{{ :​1_oznake_na_bocnim_stranama_vozila.jpg?​300 |}}+{{ :​1_oznake_na_bocnim_stranama_vozila.jpg?​600 |}}
  
 Izvor: https://​www.rrif.hr/​Oznake_na_bocnim_stranama_vozila_u_javnom_cestovno-1619-vijest.html Izvor: https://​www.rrif.hr/​Oznake_na_bocnim_stranama_vozila_u_javnom_cestovno-1619-vijest.html
oznake_na_bocnim_stranama_vozila_u_javnom_cestovnom_prijevozu_i_cestovnom_prijevozu_za_vlastite_potrebe.txt · Last modified: 2020/02/27 07:18 by gasparovic