User Tools

Site Tools


pitanja_i_odgovori

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
pitanja_i_odgovori [2019/04/30 03:50]
gasparovic
pitanja_i_odgovori [2019/05/30 02:05] (current)
gasparovic
Line 1: Line 1:
 ====== 2019. =====- ====== 2019. =====-
 +
 +- [[Što nam donosi novi PRAVILNIK O REGISTRU STVARNIH VLASNIKA]] (30.05.2019.)
 +
 +- [[Ponuda izmijenjenog ugovora o radu za vrijeme otkaznog roka]] (30.05.2019.)
 +
 +- [[Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma]] (30.05.2019.)
 +
 +- [[Novi Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu]] (30.05.2019.)
 +
 +- [[Trošak službenog puta]] (30.05.2019.)
 +
 +- [[Rad umirovljenika od 01.01.2019.]] (28.05.2019.)
 +
 +- [[Vođenje evidencije terenskih dnevnica]] (28.05.2019.)
 +
 +- [[Ovrha na plaći i po računu prednosni red]] (28.05.2019.)
 +
 +- [[Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa]] (28.05.2019.)
 +
 +- [[Rad u smjenama nije zakonom zabranjen i uređen]] (28.05.2019.)
 +
 +- [[POSLODAVCI SU I DALJE JEDINI ODGOVORNI ZA SVOJE RAČUNOVODSTVO]] (28.05.2019.)
 +
 +- [[UMIROVLJENICI SE VRAĆAJU NA POSAO]] (28.05.2019.)
 +
 +- [[Promjene u ovrhama na plaće u 2019. godini]] (28.05.2019.)
 +
 +- [[Naknada za općekorisne funkcije šuma]] (28.05.2019.)
 +
 +- [[Porez na dobit - Utvrđivanje godišnjeg poreza, godišnja porezna prijava za 2018.]] (27.05.2019.)
 +
 +- [[Izmjene Zakona o trgovačkim društvima]] (27.05.2019.)
 +
 +- [[Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama]] (27.05.2019.)
 +
 +- [[Moraju li prokuristi ući u sustav osiguranja? ]] (27.05.2019.)
 +
 +- [[Nabava osobnih vozila u poduzetništvu]] (25.05.2019.)
 +
 +- [[Bolovanje za dijete iznad 3 godine života]] (25.05.2019.)
 +
 +- [[RAD NA UGOVOR O DJELU NEREZIDENATA]] (23.05.2019.)
 +
 +- [[Komplikacije u trudnoći - obračun i izvješćivanje]] (23.05.2019.)
 +
 +- [[Troškovi prehrane zaposlenika]] (23.05.2019.)
 +
 +- [[STALNI SEZONCI]] (23.05.2019.)
  
 - [[IZMJENE ZAKONA O PDV-U ZA INO PODUZETNIKE]] (30.04.2019.) - [[IZMJENE ZAKONA O PDV-U ZA INO PODUZETNIKE]] (30.04.2019.)
pitanja_i_odgovori.1556621415.txt.gz · Last modified: 2019/04/30 03:50 by gasparovic