User Tools

Site Tools


pitanja_i_odgovori

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
pitanja_i_odgovori [2019/04/30 03:50]
gasparovic
pitanja_i_odgovori [2020/06/01 23:18] (current)
gasparovic
Line 1: Line 1:
 +
 +
 +
 +====== 2020. =====
 +
 +- [[Nova mjera za očuvanje radnih mjesta za lipanj i izmjena kriterija za korisnike mjere u svibnju ]] (02.06.2020.)
 +
 +- [[Kompenzacija ili prijeboj - Što trebate znati o ovoj vrsti plaćanja]] (01.06.2020.)
 +
 +- [[Godišnji obračun poreza na dohodak - novo]] (01.06.2020.)
 +
 +- [[Ozljede na radu - novo]] (01.06.2020.)
 +
 +- [[Postupak utvrđivanja i priznavanja ozljede na radu]] (29.05.2020.)
 +
 +- [[Računi za primljene predujmove i storno predujma na računu]] (28.05.2020.)
 +
 +- [[Kako napraviti račun (fakturu)]] (28.05.2020.)
 +
 +- [[Putni nalozi i izvještaj s puta]] (28.05.2020.)
 +
 +- [[Utjecaj koronavirusa na financijske izvještaje i revizorsko izvješće]] (26.05.2020.)
 +
 +- [[Uplate i povrati po prijavi poreza na dobit i smanjenje predujmova]] (26.05.2020.)
 +
 +- [[Smije li poslodavac isplatiti radniku plaću manju od primljene potpore i što s razlikom?]] (26.05.2020.)
 +
 +- [[Potpore za zapošljavanje pripravnika - udruga]] (15.05.2020.)
 +
 +- [[Upis u evidenciju nezaposlenih HZZ-a]] (15.05.2020.)
 +
 +- [[Što nakon otkaza? ]] (14.05.2020.)
 +
 +- [[Isplata plaće iz sredstava HZZ-a u svoti manjoj od primljene potpore]] (14.05.2020.)
 +
 +- [[Potpore HZZ-a za sezonske obrte - odgovori na najčešća pitanja]] (14.05.2020.)
 +
 +- [[Predaja zahtjeva za očuvanje radnih mjesta za sezonske djelatnosti]] (14.05.2020.)
 +
 +- [[Računovodstveno evidentiranje potpore HZZ s ciljem očuvanja radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom]] (07.05.2020.)
 +
 +- [[Prava djece i roditelja za djecu iz obveznog zdravstvenog osiguranja i rodiljnih i roditeljskih potpora]] (07.05.2020.)
 +
 +- [[Naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad]] (06.05.2020.)
 +
 +- [[Računovodstvo potpore za očuvanje radnih mjesta]] (04.05.2020.)
 +
 +- [[Od 1. svibnja uveden je zastoj (moratorij) s provedbom ovrhe na plaći]] (04.05.2020.)
 +
 +- [[ Novčane potpore za zaposlene iznose 4 tisuće kuna u travnju i svibnju]] (04.05.2020.)
 +
 +- [[Suspenzija kolektivnog ugovora ugostiteljstva]] (04.05.2020.)
 +
 +- [[Neplaćeni dopust]] (29.04.2020.)
 +
 +- [[ Fiskalizacija računa izvan prijavljenog radnog vremena]](29.04.2020.)
 +
 +- [[Zakon o dopuni Općeg poreznog zakona]] (29.04.2020.)
 +
 +- [[Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o računovodstvu ]] (29.04.2020.)
 +
 +- [[Hrvatski zavod za zapošljavanje dostavljate samo potrebnu dokumentaciju! ]] (29.04.2020.)
 +
 +- [[Pomoć radnicima zbog otklanjanja šteta od potresa ]] (29.04.2020.)
 +
 +- [[Inventure – popisi imovine i obveza]] (29.04.2020.)
 +
 +- [[Korona mjere po vrstama poduzetnika]] (27.04.2020.)
 +
 +- [[Novi rokovi za predaju GFI za 2019. godinu ]] (27.04.2020.)
 +
 +- [[Izuzeće od ovrhe za potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)]] (27.04.2020.)
 +
 +- [[Potpore HZZ-a za radnike otpuštene tijekom ožujka i novi iznosi potpora za travanj i svibanj ]] (27.04.2020.)
 +
 +- [[Kad PDV ipak plaća onaj tko nije u sustavu?]] (28.02.2020.)
 +
 +- [[ HGK naplaćuje čuvanje poslovnih knjiga likvidiranih društava]] (28.02.2020.)
 +
 +- [[Obavijest HZZO-a Prava osiguranika na privremenu nesposobnost za rad zbog pojave koronavirusa (2019nCov) ]] (28.02.2020.)
 +
 +- [[Predaja financijskih izvješća kod prestanka društva bez postupka likvidacije]] (27.02.2020.)
 +
 +- [[Prijevoz za vlastite potrebe]] (27.02.2020.)
 +
 +- [[Oznake na bočnim stranama vozila u javnom cestovnom prijevozu i cestovnom prijevozu za vlastite potrebe]] (27.02.2020.)
 +
 +- [[Novi rokovi za podnošenje Obrasca JOPPD za neke neoporezive naknade]] (27.02.2020.)
 +
 +- [[Rokovi sastavljanja i predaje Obrasca OPZ-STAT-1]] (27.02.2020.)
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 ====== 2019. =====- ====== 2019. =====-
 +
 +
 +
 +- [[Koristi li se i za plaću u naravi olakšica neplaćanja doprinosa na plaću i kako se knjiže troškovi goriva i servisa ako se obračunava plaća u naravi?]] (28.11.2019.)
 +
 +- [[REGISTAR ​ STVARNIH VLASNIKA]] (28.11.2019.)
 +
 +- [[Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o porezu na dohodak od 1. siječnja 2020.]] (28.11.2019.)
 +
 +- [[Predložene izmjene u oporezivanju dobiti od 1.1.2020.]] (28.11.2019.)
 +
 +- [[Minimalna plaća za 2020. godinu]] (21.11.2019.)
 +
 +- [[NOVI ZAKON O BLAGDANIMA Neradni dani 2020. godine]] (21.11.2019.)
 +
 +- [[Isplata dnevnica za službena putovanja]] (04.11.2019.)
 +
 +- [[Računovodstveno i porezno motrište prestanka društva bez likvidacije]] (04.11.2019.)
 +
 +- [[Skraćena likvidacija trgovačkog društva]] (04.11.2019.)
 +
 +- [[Prestanak društva bez provođenja postupka likvidacije]] (04.11.2019.)
 +
 +- [[Porezni tretman usluge sajmova iz drugih država članica EU]] (30.10.2019.)
 +
 +- [[Smanjenje PDV-a kod odobrenja i ispravka računa]] (30.10.2019.)
 +
 +- [[Koje se neoporezive naknade radnicima moraju isplatiti na račun? ]] (30.10.2019.)
 +
 +- [[ IZMJENE ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM I ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA VOZILA ]] (30.10.2019.)
 +
 +- [[Izmjene Zakona o Porezu na dobit,PDV-u i Općeg poreznog zakona u 2020.]] (30.10.2019.)
 +
 +- [[Porezni obveznici i izlazak iz sustava PDV-a]] (01.10.2019.)
 +
 +- [[Članovi tajnog društva više nisu tajni?]] (01.10.2019.)
 +
 +- [[Kratki vodič za oporezivanje nekretnina ]] (01.10.2019.)
 +
 +- [[Upis u registar obveznika PDV-u]] (01.10.2019.)
 +
 +- [[Što sve može biti paušalno oporezovano?​]] (30.09.2019.)
 +
 +- [[Odgovaraju li članovi društva za porezne dugove tvrtke u stečaju? ]] (30.09.2019.)
 +
 +- [[Ovršni tretman paušalne naknade za prehranu, troškova smještaja radnika te troškova jaslica i vrtića?]] (13.09.2019.)
 +
 +- [[Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak]] (05.09.2019.)
 +
 +- [[Prijenos obrta u trgovačko društvo - Porezna uprava]] (06.09.2019.)
 +
 +- [[ePorezna - JPPU - Brzo i jednostavno plaćanje poreza putem barkoda - nova usluga ePorezne]] (05.09.2019.)
 +
 +- [[4. krug porezne reforme, novosti već od 1. rujna]] (30.08.2019.)
 +
 +- [[Kompenzacija ili prijeboj: Što trebate znati o ovoj vrsti plaćanja]] (30.08.2019.)
 +
 +- [[Zašto dobit vaše tvrtke nije na njenom žiro računu?]] (29.08.2019.)
 +
 +- [[Ova 4 ugovora svaki poduzetnik mora imati napismeno]] (29.08.2019.)
 +
 +- [[Ući u sustav PDV-a ili ne? Istražili smo prednosti i nedostatke]] (29.08.2019.)
 +
 +- [[Kako ishoditi PDV ID broj?]] (29.08.2019.)
 +
 +- [[Pravo na uvećanje osobnog odbitka po osnovi uzdržavanja supruga]] (23.08.2019.)
 +
 +- [[Isplata primitaka u naravi po osnovi radnog odnosa]] (23.08.2019.)
 +
 +- [[Ministarstvo financija objavilo nove mjere u okviru 4. kruga porezne reforme]] (21.08.2019.)
 +
 +- [[Mogu li se eRačuni čuvati (arhivirati) na papiru? ]] (31.07.2019.)
 +
 +- [[Može li poduzetnik robu i opremu kupljenu u EU platiti u stranoj gotovini?]] (31.07.2019.)
 +
 +- [[Zatvaranje poduzeća po novim propisima]] (31.07.2019.)
 +
 +- [[Otvaranje poduzeća po novim propisima]] (31.07.2019.)
 +
 +- [[Porez na dodanu vrijednost – snižena stopa na usluge i povezana autorska prava]] (31.07.2019.)
 +
 +- [[SVI KOJI POSLUJU ​ S DRŽAVOM OD  1. SRPNJA MORAJU SLATI ERAČUNE]] (31.07.2019.)
 +
 +- [[Nova stopa zatezne kamate od 1. srpnja 2019. godine]] (31.07.2019.)
 +
 +- [[Što nam donosi novi PRAVILNIK O REGISTRU STVARNIH VLASNIKA]] (30.05.2019.)
 +
 +- [[Ponuda izmijenjenog ugovora o radu za vrijeme otkaznog roka]] (30.05.2019.)
 +
 +- [[Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma]] (30.05.2019.)
 +
 +- [[Novi Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu]] (30.05.2019.)
 +
 +- [[Trošak službenog puta]] (30.05.2019.)
 +
 +- [[Rad umirovljenika od 01.01.2019.]] (28.05.2019.)
 +
 +- [[Vođenje evidencije terenskih dnevnica]] (28.05.2019.)
 +
 +- [[Ovrha na plaći i po računu prednosni red]] (28.05.2019.)
 +
 +- [[Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa]] (28.05.2019.)
 +
 +- [[Rad u smjenama nije zakonom zabranjen i uređen]] (28.05.2019.)
 +
 +- [[POSLODAVCI SU I DALJE JEDINI ODGOVORNI ZA SVOJE RAČUNOVODSTVO]] (28.05.2019.)
 +
 +- [[UMIROVLJENICI SE VRAĆAJU NA POSAO]] (28.05.2019.)
 +
 +- [[Promjene u ovrhama na plaće u 2019. godini]] (28.05.2019.)
 +
 +- [[Naknada za općekorisne funkcije šuma]] (28.05.2019.)
 +
 +- [[Porez na dobit - Utvrđivanje godišnjeg poreza, godišnja porezna prijava za 2018.]] (27.05.2019.)
 +
 +- [[Izmjene Zakona o trgovačkim društvima]] (27.05.2019.)
 +
 +- [[Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama]] (27.05.2019.)
 +
 +- [[Moraju li prokuristi ući u sustav osiguranja? ]] (27.05.2019.)
 +
 +- [[Nabava osobnih vozila u poduzetništvu]] (25.05.2019.)
 +
 +- [[Bolovanje za dijete iznad 3 godine života]] (25.05.2019.)
 +
 +- [[RAD NA UGOVOR O DJELU NEREZIDENATA]] (23.05.2019.)
 +
 +- [[Komplikacije u trudnoći - obračun i izvješćivanje]] (23.05.2019.)
 +
 +- [[Troškovi prehrane zaposlenika]] (23.05.2019.)
 +
 +- [[STALNI SEZONCI]] (23.05.2019.)
  
 - [[IZMJENE ZAKONA O PDV-U ZA INO PODUZETNIKE]] (30.04.2019.) - [[IZMJENE ZAKONA O PDV-U ZA INO PODUZETNIKE]] (30.04.2019.)
pitanja_i_odgovori.1556621415.txt.gz · Last modified: 2019/04/30 03:50 by gasparovic