User Tools

Site Tools


pitanja_i_odgovori

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
pitanja_i_odgovori [2019/05/30 02:05]
gasparovic
pitanja_i_odgovori [2019/09/13 02:02] (current)
gasparovic
Line 1: Line 1:
 ====== 2019. =====- ====== 2019. =====-
 +
 +
 +- [[Ovršni tretman paušalne naknade za prehranu, troškova smještaja radnika te troškova jaslica i vrtića?]] (13.09.2019.)
 +
 +- [[Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak]] (05.09.2019.)
 +
 +- [[Prijenos obrta u trgovačko društvo - Porezna uprava]] (06.09.2019.)
 +
 +- [[ePorezna - JPPU - Brzo i jednostavno plaćanje poreza putem barkoda - nova usluga ePorezne]] (05.09.2019.)
 +
 +- [[4. krug porezne reforme, novosti već od 1. rujna]] (30.08.2019.)
 +
 +- [[Kompenzacija ili prijeboj: Što trebate znati o ovoj vrsti plaćanja]] (30.08.2019.)
 +
 +- [[Zašto dobit vaše tvrtke nije na njenom žiro računu?]] (29.08.2019.)
 +
 +- [[Ova 4 ugovora svaki poduzetnik mora imati napismeno]] (29.08.2019.)
 +
 +- [[Ući u sustav PDV-a ili ne? Istražili smo prednosti i nedostatke]] (29.08.2019.)
 +
 +- [[Kako ishoditi PDV ID broj?]] (29.08.2019.)
 +
 +- [[Pravo na uvećanje osobnog odbitka po osnovi uzdržavanja supruga]] (23.08.2019.)
 +
 +- [[Isplata primitaka u naravi po osnovi radnog odnosa]] (23.08.2019.)
 +
 +- [[Ministarstvo financija objavilo nove mjere u okviru 4. kruga porezne reforme]] (21.08.2019.)
 +
 +- [[Mogu li se eRačuni čuvati (arhivirati) na papiru? ]] (31.07.2019.)
 +
 +- [[Može li poduzetnik robu i opremu kupljenu u EU platiti u stranoj gotovini?]] (31.07.2019.)
 +
 +- [[Zatvaranje poduzeća po novim propisima]] (31.07.2019.)
 +
 +- [[Otvaranje poduzeća po novim propisima]] (31.07.2019.)
 +
 +- [[Porez na dodanu vrijednost – snižena stopa na usluge i povezana autorska prava]] (31.07.2019.)
 +
 +- [[SVI KOJI POSLUJU ​ S DRŽAVOM OD  1. SRPNJA MORAJU SLATI ERAČUNE]] (31.07.2019.)
 +
 +- [[Nova stopa zatezne kamate od 1. srpnja 2019. godine]] (31.07.2019.)
  
 - [[Što nam donosi novi PRAVILNIK O REGISTRU STVARNIH VLASNIKA]] (30.05.2019.) - [[Što nam donosi novi PRAVILNIK O REGISTRU STVARNIH VLASNIKA]] (30.05.2019.)
pitanja_i_odgovori.1559207156.txt.gz · Last modified: 2019/05/30 02:05 by gasparovic