User Tools

Site Tools


pitanja_i_odgovori

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
pitanja_i_odgovori [2019/10/01 00:52]
gasparovic
pitanja_i_odgovori [2020/05/29 00:13] (current)
gasparovic
Line 1: Line 1:
 +
 +
 +
 +====== 2020. =====-
 +
 +- [[Postupak utvrđivanja i priznavanja ozljede na radu]] (29.05.2020.)
 +
 +- [[Računi za primljene predujmove i storno predujma na računu]] (28.05.2020.)
 +
 +- [[Kako napraviti račun (fakturu)]] (28.05.2020.)
 +
 +- [[Putni nalozi i izvještaj s puta]] (28.05.2020.)
 +
 +- [[Utjecaj koronavirusa na financijske izvještaje i revizorsko izvješće]] (26.05.2020.)
 +
 +- [[Uplate i povrati po prijavi poreza na dobit i smanjenje predujmova]] (26.05.2020.)
 +
 +- [[Smije li poslodavac isplatiti radniku plaću manju od primljene potpore i što s razlikom?]] (26.05.2020.)
 +
 +- [[Potpore za zapošljavanje pripravnika - udruga]] (15.05.2020.)
 +
 +- [[Upis u evidenciju nezaposlenih HZZ-a]] (15.05.2020.)
 +
 +- [[Što nakon otkaza? ]] (14.05.2020.)
 +
 +- [[Isplata plaće iz sredstava HZZ-a u svoti manjoj od primljene potpore]] (14.05.2020.)
 +
 +- [[Potpore HZZ-a za sezonske obrte - odgovori na najčešća pitanja]] (14.05.2020.)
 +
 +- [[Predaja zahtjeva za očuvanje radnih mjesta za sezonske djelatnosti]] (14.05.2020.)
 +
 +- [[Računovodstveno evidentiranje potpore HZZ s ciljem očuvanja radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom]] (07.05.2020.)
 +
 +- [[Prava djece i roditelja za djecu iz obveznog zdravstvenog osiguranja i rodiljnih i roditeljskih potpora]] (07.05.2020.)
 +
 +- [[Naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad]] (06.05.2020.)
 +
 +- [[Računovodstvo potpore za očuvanje radnih mjesta]] (04.05.2020.)
 +
 +- [[Od 1. svibnja uveden je zastoj (moratorij) s provedbom ovrhe na plaći]] (04.05.2020.)
 +
 +- [[ Novčane potpore za zaposlene iznose 4 tisuće kuna u travnju i svibnju]] (04.05.2020.)
 +
 +- [[Suspenzija kolektivnog ugovora ugostiteljstva]] (04.05.2020.)
 +
 +- [[Neplaćeni dopust]] (29.04.2020.)
 +
 +- [[ Fiskalizacija računa izvan prijavljenog radnog vremena]](29.04.2020.)
 +
 +- [[Zakon o dopuni Općeg poreznog zakona]] (29.04.2020.)
 +
 +- [[Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o računovodstvu ]] (29.04.2020.)
 +
 +- [[Hrvatski zavod za zapošljavanje dostavljate samo potrebnu dokumentaciju! ]] (29.04.2020.)
 +
 +- [[Pomoć radnicima zbog otklanjanja šteta od potresa ]] (29.04.2020.)
 +
 +- [[Inventure – popisi imovine i obveza]] (29.04.2020.)
 +
 +- [[Korona mjere po vrstama poduzetnika]] (27.04.2020.)
 +
 +- [[Novi rokovi za predaju GFI za 2019. godinu ]] (27.04.2020.)
 +
 +- [[Izuzeće od ovrhe za potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)]] (27.04.2020.)
 +
 +- [[Potpore HZZ-a za radnike otpuštene tijekom ožujka i novi iznosi potpora za travanj i svibanj ]] (27.04.2020.)
 +
 +- [[Kad PDV ipak plaća onaj tko nije u sustavu?]] (28.02.2020.)
 +
 +- [[ HGK naplaćuje čuvanje poslovnih knjiga likvidiranih društava]] (28.02.2020.)
 +
 +- [[Obavijest HZZO-a Prava osiguranika na privremenu nesposobnost za rad zbog pojave koronavirusa (2019nCov) ]] (28.02.2020.)
 +
 +- [[Predaja financijskih izvješća kod prestanka društva bez postupka likvidacije]] (27.02.2020.)
 +
 +- [[Prijevoz za vlastite potrebe]] (27.02.2020.)
 +
 +- [[Oznake na bočnim stranama vozila u javnom cestovnom prijevozu i cestovnom prijevozu za vlastite potrebe]] (27.02.2020.)
 +
 +- [[Novi rokovi za podnošenje Obrasca JOPPD za neke neoporezive naknade]] (27.02.2020.)
 +
 +- [[Rokovi sastavljanja i predaje Obrasca OPZ-STAT-1]] (27.02.2020.)
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 ====== 2019. =====- ====== 2019. =====-
  
 +
 +
 +- [[Koristi li se i za plaću u naravi olakšica neplaćanja doprinosa na plaću i kako se knjiže troškovi goriva i servisa ako se obračunava plaća u naravi?]] (28.11.2019.)
 +
 +- [[REGISTAR ​ STVARNIH VLASNIKA]] (28.11.2019.)
 +
 +- [[Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o porezu na dohodak od 1. siječnja 2020.]] (28.11.2019.)
 +
 +- [[Predložene izmjene u oporezivanju dobiti od 1.1.2020.]] (28.11.2019.)
 +
 +- [[Minimalna plaća za 2020. godinu]] (21.11.2019.)
 +
 +- [[NOVI ZAKON O BLAGDANIMA Neradni dani 2020. godine]] (21.11.2019.)
 +
 +- [[Isplata dnevnica za službena putovanja]] (04.11.2019.)
 +
 +- [[Računovodstveno i porezno motrište prestanka društva bez likvidacije]] (04.11.2019.)
 +
 +- [[Skraćena likvidacija trgovačkog društva]] (04.11.2019.)
 +
 +- [[Prestanak društva bez provođenja postupka likvidacije]] (04.11.2019.)
 +
 +- [[Porezni tretman usluge sajmova iz drugih država članica EU]] (30.10.2019.)
 +
 +- [[Smanjenje PDV-a kod odobrenja i ispravka računa]] (30.10.2019.)
 +
 +- [[Koje se neoporezive naknade radnicima moraju isplatiti na račun? ]] (30.10.2019.)
 +
 +- [[ IZMJENE ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM I ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA VOZILA ]] (30.10.2019.)
 +
 +- [[Izmjene Zakona o Porezu na dobit,PDV-u i Općeg poreznog zakona u 2020.]] (30.10.2019.)
  
 - [[Porezni obveznici i izlazak iz sustava PDV-a]] (01.10.2019.) - [[Porezni obveznici i izlazak iz sustava PDV-a]] (01.10.2019.)
pitanja_i_odgovori.1569916328.txt.gz · Last modified: 2019/10/01 00:52 by gasparovic