User Tools

Site Tools


pitanja_i_odgovori

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
pitanja_i_odgovori [2019/11/28 07:47]
gasparovic
pitanja_i_odgovori [2020/02/28 06:31] (current)
gasparovic
Line 1: Line 1:
 +
 +
 +
 +====== 2020. =====-
 +
 +
 +- [[Kad PDV ipak plaća onaj tko nije u sustavu?]] (28.02.2020.)
 +
 +- [[ HGK naplaćuje čuvanje poslovnih knjiga likvidiranih društava]] (28.02.2020.)
 +
 +- [[Obavijest HZZO-a Prava osiguranika na privremenu nesposobnost za rad zbog pojave koronavirusa (2019nCov) ]] (28.02.2020.)
 +
 +- [[Predaja financijskih izvješća kod prestanka društva bez postupka likvidacije]] (27.02.2020.)
 +
 +- [[Prijevoz za vlastite potrebe]] (27.02.2020.)
 +
 +- [[Oznake na bočnim stranama vozila u javnom cestovnom prijevozu i cestovnom prijevozu za vlastite potrebe]] (27.02.2020.)
 +
 +- [[Novi rokovi za podnošenje Obrasca JOPPD za neke neoporezive naknade]] (27.02.2020.)
 +
 +- [[Rokovi sastavljanja i predaje Obrasca OPZ-STAT-1]] (27.02.2020.)
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 ====== 2019. =====- ====== 2019. =====-
  
pitanja_i_odgovori.1574952436.txt.gz · Last modified: 2019/11/28 07:47 by gasparovic