User Tools

Site Tools


porezni_obveznici_i_izlazak_iz_sustava_pdv-a

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
porezni_obveznici_i_izlazak_iz_sustava_pdv-a [2019/10/01 00:54]
gasparovic
porezni_obveznici_i_izlazak_iz_sustava_pdv-a [2019/10/01 01:07] (current)
gasparovic
Line 8: Line 8:
  
  
-Naš korisnik (obveznik poreza na dohodak) obračunava PDV prema naplaćenim naknadama. 2015. godine ušao je u sustav PDV-a po sili zakona. Namjerava zatražiti izlazak iz sustava PDV-a u 2020.godini. Sukladno čl. 186 st.12 Pravilnika o PDV-u isporuke obavljene i nenaplaćene prije prijelaza, potrebno je uključiti u zadnju prijavu PDV-a. Odnosno prikazati PDV za ispostavljene račune koji još nisu naplaćeni, te priznati pretporez na primljene račune koji nisu još plaćeni do 31.12.2019. godine. Je li došlo do nekih izmjena vezano za postupak izlaska iz sustava PDV-a poreznih obveznika koji obračunavaju PDV prema naplaćenim naknadama?+Naš korisnik (obveznik poreza na dohodak) obračunava PDV prema naplaćenim naknadama. 2015. godine ušao je u sustav PDV-a po sili zakona. Namjerava zatražiti izlazak iz sustava PDV-a u 2020.godini. Sukladno čl. 186 st.12 Pravilnika o PDV-u isporuke obavljene i nenaplaćene prije prijelaza, potrebno je uključiti u zadnju prijavu PDV-a. Odnosno prikazati PDV za ispostavljene račune koji još nisu naplaćeni, te priznati pretporez na primljene račune koji nisu još plaćeni do 31.12.2019. godine. Je li došlo do nekih izmjena vezano za postupak izlaska iz sustava PDV-a poreznih obveznika koji obračunavaju PDV prema naplaćenim naknadama?{{ :​1_porezni_obveznici_i_izlazak_iz_sustava_pdv-a.jpg?​300|}}
  
 Vezano uz iskazivanje obveze za PDV i priznavanje pretporeza za obveznike koji obračunavaju PDV prema naplaćenim naknadama, nije bilo izmjena, te vrijedi onako kako ste naveli u upitu. Vezano uz iskazivanje obveze za PDV i priznavanje pretporeza za obveznike koji obračunavaju PDV prema naplaćenim naknadama, nije bilo izmjena, te vrijedi onako kako ste naveli u upitu.
porezni_obveznici_i_izlazak_iz_sustava_pdv-a.txt · Last modified: 2019/10/01 01:07 by gasparovic