User Tools

Site Tools


potpora_za_ocuvanje_radnih_mjesta_u_kriznim_djelatnostima_pogodenima_koronavirusom_covid_19_za_srpanj_i_kolovoz_2020._godine

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
potpora_za_ocuvanje_radnih_mjesta_u_kriznim_djelatnostima_pogodenima_koronavirusom_covid_19_za_srpanj_i_kolovoz_2020._godine [2020/07/27 06:33]
gasparovic
potpora_za_ocuvanje_radnih_mjesta_u_kriznim_djelatnostima_pogodenima_koronavirusom_covid_19_za_srpanj_i_kolovoz_2020._godine [2020/07/27 06:38] (current)
gasparovic
Line 45: Line 45:
 Srpanj i kolovoz 2020.g. Svaka 2 mjeseca Upravno vijeće HZZ-a donosi odluku o produljenju mjere. Srpanj i kolovoz 2020.g. Svaka 2 mjeseca Upravno vijeće HZZ-a donosi odluku o produljenju mjere.
  
-Visina potpore+**Visina potpore**
  
 - iznos od 4.000,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu. - iznos od 4.000,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.
Line 61: Line 61:
 Navedeno se ne odnosi na poslodavce iz Sektora I: Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića i Sektor H: putnički prijevoz. Navedeno se ne odnosi na poslodavce iz Sektora I: Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića i Sektor H: putnički prijevoz.
  
-Poslodavci koji koriste mjere HZZ-a i drugih davatelja, a kojima je opravdani trošak plaće, ne mogu istovremeno koristiti obje mjere. Zabrana kumulacije opravdanog troška iste namjere po različitim mjerama.+  * Poslodavci koji koriste mjere HZZ-a i drugih davatelja, a kojima je opravdani trošak plaće, ne mogu istovremeno koristiti obje mjere. Zabrana kumulacije opravdanog troška iste namjere po različitim mjerama.
  
 **Poslodavci mogu odabrati:** **Poslodavci mogu odabrati:**
potpora_za_ocuvanje_radnih_mjesta_u_kriznim_djelatnostima_pogodenima_koronavirusom_covid_19_za_srpanj_i_kolovoz_2020._godine.txt · Last modified: 2020/07/27 06:38 by gasparovic