User Tools

Site Tools


potpore_za_zaposljavanje_pripravnika_-_udruga

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
potpore_za_zaposljavanje_pripravnika_-_udruga [2020/05/15 06:05]
gasparovic
potpore_za_zaposljavanje_pripravnika_-_udruga [2020/05/15 06:06] (current)
gasparovic
Line 42: Line 42:
   * – izjavu o kretanju broja zaposlenih unazad 12 mjeseci,   * – izjavu o kretanju broja zaposlenih unazad 12 mjeseci,
   * – obrazloženje/​odluka o poslovno uvjetovanim otkazima unazad 6 mjeseci .   * – obrazloženje/​odluka o poslovno uvjetovanim otkazima unazad 6 mjeseci .
 +
 **6. Koje su obveze neprofitne organizacije ukoliko dobije potporu za zapošljavanje?​** **6. Koje su obveze neprofitne organizacije ukoliko dobije potporu za zapošljavanje?​**
  
Line 51: Line 52:
   * – neproftina organizacija je obavezna ​ uplaćivati doprinose za pripravnika u tekućem mjesecu za prethodni mjesec, te obračunavati i isplaćivati plaću do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec, ­   * – neproftina organizacija je obavezna ​ uplaćivati doprinose za pripravnika u tekućem mjesecu za prethodni mjesec, te obračunavati i isplaćivati plaću do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec, ­
   * – neprofitna organizacija je dužna vratiti isplaćena sredstva uvećana za kamatu ukoliko se utvrdi da u razdoblju sufinanciranja nije isplaćivala plaće niti doprinose pripravniku ili ukoliko nije dostavila dokaze o pravdanju sufinanciranja,​ za ono razdoblje od kada je prestala isplaćivati plaće i uplaćivati doprinose.   * – neprofitna organizacija je dužna vratiti isplaćena sredstva uvećana za kamatu ukoliko se utvrdi da u razdoblju sufinanciranja nije isplaćivala plaće niti doprinose pripravniku ili ukoliko nije dostavila dokaze o pravdanju sufinanciranja,​ za ono razdoblje od kada je prestala isplaćivati plaće i uplaćivati doprinose.
 +
 +Izvor: https://​savjetnica-udruga.com/​novosti-kod-mjera-aktivne-politike-zaposljavanje-iz-nadleznosti-hrvatskog-zavoda-za-zaposljavanje-za-2020-godinu/​
 +
 +
potpore_za_zaposljavanje_pripravnika_-_udruga.txt · Last modified: 2020/05/15 06:06 by gasparovic