User Tools

Site Tools


predaja_financijskih_izvjesca_kod_prestanka_drustva_bez_postupka_likvidacije

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

predaja_financijskih_izvjesca_kod_prestanka_drustva_bez_postupka_likvidacije [2020/02/27 07:52]
gasparovic created
predaja_financijskih_izvjesca_kod_prestanka_drustva_bez_postupka_likvidacije [2020/02/27 07:54] (current)
gasparovic
Line 1: Line 1:
 **Predaja financijskih izvješća kod prestanka društva bez postupka likvidacije** **Predaja financijskih izvješća kod prestanka društva bez postupka likvidacije**
 +
 +
 +
 +www.actarius.hr
 + 
 +info@actarius.hr
 +
 +
 +
 +Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 121/19.) uvedena je obveza obračuna i plaćanja poreza na dobitak društava koja prestaju poslovati po skraćenom postupku bez likvidacije. Navedena obveza odnosi se i na društva koja su na taj način prestala postojati u 2019. godini.
 +
 +Osim toga, propisano je da su navedena društva obvezna za potrebe javne objave godišnjih financijskih izvještaja primijeniti odredbe Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/15. – 116/18.) na način koji se primjenjuje u slučaju zaključenja postupka likvidacije. To znači, da su ta društva obvezna predati financijske izvještaje za razdoblje od početka godine do datuma okončanja postupka prestanka društva po skraćenom postupku bez likvidacije.
 +
 +S obzirom na to da se navedeni GFI treba predati FINI u roku od 6 mjeseci od prestanka društva, postavlja se pitanje s kojom vrstom izvještaja predati navedeni izvještaj. FINA do sada nije objavila uputu o kojoj vrsti GFI-ja je riječ..
 +
 +Ipak, na temelju našeg pisanog upita FINA upućuje da se u tom slučaju predaje GFI sa vrstom izvještaja 10, s datumom 31.12. (kao završni dan razdoblja) i 12 mjeseci poslovanja, a zatim je potrebno radi korekcije javiti ispravan datum i broj mjeseci poslovanja. Kad se GFI preda u FINU korekciju će napraviti djelatnik na šalteru, a ako se predaje putem web aplikacije RGFI potrebno je poslati zahtjev za korekciju na e-mail adresu rgfi.zg@fina.hr / rgfi.os@fina.hr / rgfi.ri@fina.hr / rgfi.st@fina.hr ovisno o sjedištu društva.
 +
 +Više o predaji financijskih i poreznih izvješća za prestanak društva bez likvidacije možete pročitati u časopisu RRiF br. 2/20. str. 13.
 +
 +
 +Izvor: https://​rrif.hr/​Predaja_financijskih_izvjesca_kod_prestanka_drustv-1693-vijest.html
 +
 +
predaja_financijskih_izvjesca_kod_prestanka_drustva_bez_postupka_likvidacije.txt · Last modified: 2020/02/27 07:54 by gasparovic