User Tools

Site Tools


predaja_financijskih_izvjestaja_za_2014._u_sustavu_neprofitnog_racunovodstva_u_fina

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Nova cesta 1, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

info@actarius.hr


Predaja financijskih izvještaja za 2014. u sustavu neprofitnog računovodstva u FINA

Osobe koje vode dvostavno knjigovodstvo u sustavu neprofitnog računovodstva moraju, u načelu, predati (godišnje) financijske izvještaje za 2014. Iako se godišnji financijski izvještaji za 2014. sastavljaju prema pravilima koja su se primjenjivala do 31. siječnja 2014., godišnji se financijski izvještaji, osim bilježaka uz financijske izvještaje, predaju prema novim pravilima samo FINA-i,. Bilješke jesu obvezni fnancijski izvještaj koji se ne predaje FINA-i i već se čuva u arhivi neprofitne organizacije koja ih je dužna na zahtjev dostaviti Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju.

Dakle, financijski izvještaji za 2014. ne predaju se Državnom uredu za reviziju.

Detaljnije informacije o predaji financijskih izvještaja nalaze se na stranicama Ministarstva financija (http://www.mfin.hr/hr/upute-za-sastavljanje-financijskih-izvjestaja-neprofitnih-organizacija)

N.D.

izvor: http://rrif.hr/Predaja_financijskih_izvjestaja_za_2014_u_sustavu_-1191-vijest.html

predaja_financijskih_izvjestaja_za_2014._u_sustavu_neprofitnog_racunovodstva_u_fina.txt · Last modified: 2015/02/20 01:42 by gasparovic