User Tools

Site Tools


predlozene_izmjene_u_oporezivanju_dobiti_od_1.1.2020

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
predlozene_izmjene_u_oporezivanju_dobiti_od_1.1.2020 [2019/11/28 02:18]
gasparovic
predlozene_izmjene_u_oporezivanju_dobiti_od_1.1.2020 [2019/11/28 02:21] (current)
gasparovic
Line 9: Line 9:
 Dio paketa IV. kruga porezne reforme je i prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit, a čije odredbe će se primjenjivati u postupku podnošenja prijave poreza na dobit za 2020. g. odnosno za porezna razdoblja koja počinju teći od 1.1.2020. i nadalje. Dio paketa IV. kruga porezne reforme je i prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit, a čije odredbe će se primjenjivati u postupku podnošenja prijave poreza na dobit za 2020. g. odnosno za porezna razdoblja koja počinju teći od 1.1.2020. i nadalje.
  
-U nastavku dajemo pregled promjena prema prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o porezu na dobit objavljenom na e savjetovanja.+U nastavku dajemo pregled promjena prema prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o porezu na dobit objavljenom na e savjetovanja.{{ :​1_predlozene_izmjene_u_oporezivanju_dobiti_od_1.1.19..jpg?​300|}}
  
 **Novine kod poreznog obveznika i porezne osnovice:** **Novine kod poreznog obveznika i porezne osnovice:**
predlozene_izmjene_u_oporezivanju_dobiti_od_1.1.2020.txt · Last modified: 2019/11/28 02:21 by gasparovic