User Tools

Site Tools


prijedlog_zakona_o_izmjenama_i_dopunama_zakona_o_porezu_na_dohodak_od_1._sijecnja_2020

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
prijedlog_zakona_o_izmjenama_i_dopunama_zakona_o_porezu_na_dohodak_od_1._sijecnja_2020 [2019/11/28 02:41]
gasparovic
prijedlog_zakona_o_izmjenama_i_dopunama_zakona_o_porezu_na_dohodak_od_1._sijecnja_2020 [2019/11/28 02:43] (current)
gasparovic
Line 7: Line 7:
  
  
-Najavljeni ciljevi IV. kruga porezne reforme temeljem prijedloga Vlade RH predviđaju smanjenje ukupnog poreznog opterećenja,​ stabilan, održiv, jednostavan i socijalno pravedniji porezni sustav, jednostavnija i jeftinija porezna administracija te veća pravna sigurnost za porezne obveznike. Za njihovu je provedbu Vlada predložila niz mjera, čiji se prijedlozi trenutno nalaze na javnoj raspravi. Njihovo usvajanje i primjenu očekujemo od početka sljedeće godine. ​ +Najavljeni ciljevi IV. kruga porezne reforme temeljem prijedloga Vlade RH predviđaju smanjenje ukupnog poreznog opterećenja,​ stabilan, održiv, jednostavan i socijalno pravedniji porezni sustav, jednostavnija i jeftinija porezna administracija te veća pravna sigurnost za porezne obveznike. Za njihovu je provedbu Vlada predložila niz mjera, čiji se prijedlozi trenutno nalaze na javnoj raspravi. Njihovo usvajanje i primjenu očekujemo od početka sljedeće godine. ​{{ :​1_prijedlog_zakona_o_izmjenama_i_dopunama_zakona_o_porezu_na_dohodak.jpg?​300|}} ​
  
 U nastavku dajemo sažeti prikaz novosti koje su predložene Nacrtom prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama zakona o porezu na dohodak. U nastavku dajemo sažeti prikaz novosti koje su predložene Nacrtom prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama zakona o porezu na dohodak.
prijedlog_zakona_o_izmjenama_i_dopunama_zakona_o_porezu_na_dohodak_od_1._sijecnja_2020.txt · Last modified: 2019/11/28 02:43 by gasparovic