User Tools

Site Tools


prijevoz_za_vlastite_potrebe

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

prijevoz_za_vlastite_potrebe [2020/02/27 07:28]
gasparovic created
prijevoz_za_vlastite_potrebe [2020/02/27 07:32] (current)
gasparovic
Line 2: Line 2:
  
  
 +www.actarius.hr
 + 
 +info@actarius.hr
 +
 +
 +Prijevoz za vlastite potrebe je prijevoz osoba ili tereta koji obavljaju fizičke osobe – obrtnici ili pravne osobe kao logističku potporu svojoj osnovnoj djelatnosti,​ pri čemu je osnovnu djelatnost nemoguće obavljati bez tog prijevoza, a prijevozna djelatnost je samo pomoćna djelatnost te osobe u obavljanju glavne djelatnosti,​ te koji se obavlja pod uvjetima propisanim Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu i koji nema obilježja drugih oblika prijevoza.
 + 
 +Ako prijevoznik obavlja prijevoz tereta ​ za vlastite potrebe teretnim vozilima najveće dopuštene mase preko 12 tona, može ga obavljati isključivo temeljem licencije.
 + 
 +Potvrda o prijavi prijevoza za vlastite potrebe je isprava ​ kojom se prijevozniku dozvoljava ​ obavljanje prijevoza za vlastite potrebe i izdaje se na neodređeno vrijeme.
 + 
 +Potvrdu o prijavu prijevoza za vlastite potrebe izdaje Odsjek za javni gradski, cestovni i autotaksi promet Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo,​ komunalne poslove i promet, Park Stara Trešnjevka 2, telefon: 6585 732.
 + 
 +ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE O PRIJAVI PRIJEVOZA ZA VLASTITE POTREBE.
 + 
 +ZAHTJEV ZA IZDAVANJE IZVODA POTVRDE O PRIJAVI PRIJEVOZA ZA VLASTITE POTREBE.
 + 
 +Naknada za izdavanje potvrde ​ iznosi 500 kn , a za izdavanje izvoda potvrde za svako pojedino vozilo iznosi 35,00 kuna i uplaćuje se na:
 + 
 +PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE
 +IBAN: HR1210010051863000160
 +model :    64
 +poziv na broj  :    5002 - 1087 – OIB
 +
 +Izvor: https://​www.zagreb.hr/​prijevoz-za-vlastite-potrebe/​137292
  
prijevoz_za_vlastite_potrebe.txt · Last modified: 2020/02/27 07:32 by gasparovic