User Tools

Site Tools


registar_stvarnih_vlasnika

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
registar_stvarnih_vlasnika [2019/11/28 07:31]
gasparovic
registar_stvarnih_vlasnika [2019/11/28 07:41] (current)
gasparovic
Line 10: Line 10:
 Više od 200.000 pravnih subjekata i upravitelja trustova dužno je do 31.12.2019.godine u Registar upisati podatke o fizičkim osobama stvarnim vlasnicima, dok je za sve novoosnovane subjekte rok 30 dana od osnivanja. Više od 200.000 pravnih subjekata i upravitelja trustova dužno je do 31.12.2019.godine u Registar upisati podatke o fizičkim osobama stvarnim vlasnicima, dok je za sve novoosnovane subjekte rok 30 dana od osnivanja.
  
-Za one firme koje to ne naprave u zadanom roku,  propisana je novčana kazna u iznosu od 5.000 do 350.000 kuna, a za člana uprave ili drugu odgovornu fizičku osobu predviđena je novčana kazna u iznosu od 5.000,00 do 75.000,00 kuna. Registar stvarnih vlasnika je središnja elektronička baza podataka koja sadrži podatke o stvarnim vlasnicima pravnih subjekata osnovanih na području RH (trgovačkih društava, podružnica stranih trgovačkih društava, udruga, zaklada, fundacija, ustanova kojima Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne samouprave nije jedini osnivač) i trustova.+Za one firme koje to ne naprave u zadanom roku,  propisana je novčana kazna u iznosu od 5.000 do 350.000 kuna, a za člana uprave ili drugu odgovornu fizičku osobu predviđena je novčana kazna u iznosu od 5.000,00 do 75.000,00 kuna. Registar stvarnih vlasnika je središnja elektronička baza podataka koja sadrži podatke o stvarnim vlasnicima pravnih subjekata osnovanih na području RH (trgovačkih društava, podružnica stranih trgovačkih društava, udruga, zaklada, fundacija, ustanova kojima Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne samouprave nije jedini osnivač) i trustova.{{ :​1_registar_stvarnih_vlasnika.jpg?​300|}}
  
 Registar ​ je uspostavljen na temelju Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, a vodi ga Financijska agencija u ime Ministarstva financija - Ureda za sprječavanje pranja novca. Registar ​ je uspostavljen na temelju Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, a vodi ga Financijska agencija u ime Ministarstva financija - Ureda za sprječavanje pranja novca.
registar_stvarnih_vlasnika.txt · Last modified: 2019/11/28 07:41 by gasparovic