User Tools

Site Tools


sto_nakon_otkaza

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
sto_nakon_otkaza [2020/05/14 04:18]
gasparovic
sto_nakon_otkaza [2020/05/14 04:20] (current)
gasparovic
Line 10: Line 10:
 **Donosimo odgovore na 5 aktualnih pitanja.** **Donosimo odgovore na 5 aktualnih pitanja.**
  
-Potaknuti brojnim upitima naših posloprimaca,​ odlučili smo istražiti što učiniti kada ostanete bez posla. Koje su zakonske obveze koje morate ispuniti? Gdje se točno javiti za naknade? Koja su vaša prava? Mnogo je pitanja iznad glave, a osnovno je koji je prvi korak, gdje prvo krenuti?+Potaknuti brojnim upitima naših posloprimaca,​ odlučili smo istražiti što učiniti kada ostanete bez posla. Koje su zakonske obveze koje morate ispuniti? Gdje se točno javiti za naknade? Koja su vaša prava? Mnogo je pitanja iznad glave, a osnovno je koji je prvi korak, gdje prvo krenuti?{{ :​1_sto_nakon_otkaza.jpg?​200|}}
    
 Kako ostvariti sva svoja prava provjerili smo sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i dobili odgovore na neka od važnih pitanja: Kako ostvariti sva svoja prava provjerili smo sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i dobili odgovore na neka od važnih pitanja:
sto_nakon_otkaza.txt · Last modified: 2020/05/14 04:20 by gasparovic