User Tools

Site Tools


sto_nam_donosi_novi_pravilnik_o_registru_stvarnih_vlasnika

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
sto_nam_donosi_novi_pravilnik_o_registru_stvarnih_vlasnika [2019/05/30 05:24]
gasparovic
sto_nam_donosi_novi_pravilnik_o_registru_stvarnih_vlasnika [2019/05/30 05:24] (current)
gasparovic
Line 13: Line 13:
 **OSNOVA za donošenje REGISTRA STVARNIH VLASNIKA** **OSNOVA za donošenje REGISTRA STVARNIH VLASNIKA**
  
-Na temelju članka 32. stavka 8. i članka 148. stavka 9. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma donesen je pravilnik o Registru stvarnih vlasnika. To je od donošenja Pravilnika središnja elektronička baza podataka o stvarnim vlasnicima pravnih subjekata osnovanih na području RH. Pravilnik je objavljen dana 24.05.2019. u Narodnim novinama i stupio je na snagu istog dana!+**Na temelju članka 32. stavka 8. i članka 148. stavka 9. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma donesen je pravilnik o Registru stvarnih vlasnika. To je od donošenja Pravilnika središnja elektronička baza podataka o stvarnim vlasnicima pravnih subjekata osnovanih na području RH. Pravilnik je objavljen dana 24.05.2019. u Narodnim novinama i stupio je na snagu istog dana!**
  
 Pravilnikom se propisuje sadržaj i struktura podataka u Registru, dodatni podatci koje je potrebno upisati u Registar, način vođenja i upisa, provjera upisanih podataka i rokovi upisa podataka. Nadalje, uređuje se i sadržaj, oblik i način popunjavanja obrasca za upis podataka u Registar, postupak nadzora nad upisom, ažuriranjem i točnošću podataka, dostupnost podataka, vrste i visine naknada za pristup podatcima te uporaba, čuvanje i zaštita podataka u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka. Pravilnikom se propisuje sadržaj i struktura podataka u Registru, dodatni podatci koje je potrebno upisati u Registar, način vođenja i upisa, provjera upisanih podataka i rokovi upisa podataka. Nadalje, uređuje se i sadržaj, oblik i način popunjavanja obrasca za upis podataka u Registar, postupak nadzora nad upisom, ažuriranjem i točnošću podataka, dostupnost podataka, vrste i visine naknada za pristup podatcima te uporaba, čuvanje i zaštita podataka u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.
sto_nam_donosi_novi_pravilnik_o_registru_stvarnih_vlasnika.txt · Last modified: 2019/05/30 05:24 by gasparovic