User Tools

Site Tools


strucno_osposobljavanje_obveze_doprinosa_u_2019._godini

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
strucno_osposobljavanje_obveze_doprinosa_u_2019._godini [2019/04/29 06:11]
gasparovic
strucno_osposobljavanje_obveze_doprinosa_u_2019._godini [2019/04/29 06:14] (current)
gasparovic
Line 8: Line 8:
  
  
- 
-osobljavanje – obveze doprinosa u 2019. godini 
-08.03.2019. 
-Jasminka Rakijašić 
- 
-Jasminka Rakijašić 
  
 Stručno osposobljavanje – obveze doprinosa u 2019. godini Stručno osposobljavanje – obveze doprinosa u 2019. godini
Line 29: Line 23:
 1.2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje – 5%. 1.2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje – 5%.
  
-Osnovnica za obračun doprinosa počevši od obveze za siječanj 2019. iznosi 3.210,24 kn.+**Osnovnica za obračun doprinosa počevši od obveze za siječanj 2019. iznosi 3.210,24 kn.**
  
 Ako se radi o osobi koja nema status osobe koja se prvi put zapošljava,​ osim doprinosa za mirovinska osiguranja, obveza je obračunati i doprinos za zdravstveno osiguranje koji se počevši za siječanj 2019. obračunava po stopi od 16,5%. Doprinos za zaštitu zdravlja na radu više se ne obračunava. Ako se radi o osobi koja nema status osobe koja se prvi put zapošljava,​ osim doprinosa za mirovinska osiguranja, obveza je obračunati i doprinos za zdravstveno osiguranje koji se počevši za siječanj 2019. obračunava po stopi od 16,5%. Doprinos za zaštitu zdravlja na radu više se ne obračunava.
Line 40: Line 34:
  
 {{ :​1_strucno_osbposobljavanje-obveze_doprinosa_u_2019.godini.jpg?​600 |}} {{ :​1_strucno_osbposobljavanje-obveze_doprinosa_u_2019.godini.jpg?​600 |}}
 +
 +
 +Izvor: https://​www.teb.hr/​novosti/​2019/​strucno-osposobljavanje-obveze-doprinosa-u-2019-godini/​
 +
 +
 +
  
strucno_osposobljavanje_obveze_doprinosa_u_2019._godini.txt · Last modified: 2019/04/29 06:14 by gasparovic