User Tools

Site Tools


upis_u_evidenciju_nezaposlenih_hzz-a

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
upis_u_evidenciju_nezaposlenih_hzz-a [2020/05/15 05:42]
gasparovic
upis_u_evidenciju_nezaposlenih_hzz-a [2020/05/15 05:49] (current)
gasparovic
Line 9: Line 9:
 **Kako i gdje se prijaviti?​** **Kako i gdje se prijaviti?​**
  
-Nezaposlene osobe i ostali tražitelji zaposlenja prijavljuje se u evidenciju Zavoda prema mjestu prebivališta,​ odnosno boravišta. Prilikom prijave određuju se termini individualnog savjetovanja.+Nezaposlene osobe i ostali tražitelji zaposlenja prijavljuje se u evidenciju Zavoda prema mjestu prebivališta,​ odnosno boravišta. Prilikom prijave određuju se termini individualnog savjetovanja.{{ :​1_tko_se_moze_prijaviti_na_hzz_kao_nezaposlena_osoba.jpg?​200|}}
  
 **Kada se prijaviti na HZZ?** **Kada se prijaviti na HZZ?**
upis_u_evidenciju_nezaposlenih_hzz-a.txt · Last modified: 2020/05/15 05:49 by gasparovic